طرح مداد رنگی

طرح مداد رنگی

هر فردی که از مداد رنگی خرید می‌کند، در «طرح مداد رنگی» سهیم خواهد شد.

در طرح مداد رنگی، یک کاردستی برای هدیه دادن به یک کودک مددجو، در نظر گرفته می‌شود؛

و با هر خریدِ جدید توسط يك مشتری جدید، بخشی ديگر از آن كاردستي تکمیل خواهد شد؛

و پس از تکمیل نهايي، به آن کودک مددجوي نازنین هدیه داده مي شود؛

(البته ممكن است گاهي هم – به جاي كاردستي – اين هديه ي جمعي، به صورت نقدي اهدا شود)

و گزارش آن يا به صورت عمومي در اين سايت، و يا به صورت خصوصي به افرادی که با خرید خود از مداد رنگی، در اهدای آن هدیه سهیم بوده‌اند اطلاع‌رسانی خواهد شد.

توضيح:

طرح مداد رنگی از طرح جان برین الهام گرفته شده است؛

و مي‌كوشد تا به اين طريق، در كنارِ فروش كاردستي‌هاي مداد رنگي، ارزش بيشتري در دنياي اطراف‌مان ایجاد کند و  از خود، به عنوان ابزاری در جهتِ يك حرکت کوچکِ مثبتِ جمعی استفاده كند.