طرح مداد رنگی

طرح مداد رنگی

هر فردی که از مداد رنگی خرید می‌کند، در «طرح مداد رنگی» سهیم خواهد شد.

در طرح مداد رنگی، یک کاردستی برای هدیه دادن به یک کودک مددجو، در نظر گرفته می‌شود و با هر خرید جدید توسط مشتری جدیدی، بخشی از آن تکمیل خواهد شد و پس از تکمیل، به آن کودک نازنین هدیه داده خواهد شد و گزارش آن در هر مرحله از ساخت، تکمیل نهایی کاردستی و در زمان هدیه دادن به کودک (در صورت امکان) به افرادی که با خرید خود از مداد رنگی، در اهدای آن هدیه سهیم بوده اند؛ اطلاع رسانی خواهد شد.

(توضیح: طرح مداد رنگی از طرح جان برین الهام گرفته شده است)