طرح مداد رنگی

طرح مداد رنگی

هر فردی که از مداد رنگی خرید می‌کند، در «طرح مداد رنگی» سهیم خواهد شد.

در طرح مداد رنگی، یک کاردستی برای هدیه دادن به یک کودک مددجو، در نظر گرفته می‌شود؛

و با هر خریدِ جدید توسط یک مشتری جدید، بخشی دیگر از آن کاردستی تکمیل خواهد شد؛

و پس از تکمیل نهایی، به آن کودک مددجوی نازنین هدیه داده می شود؛

(البته ممکن است گاهی هم – به جای کاردستی – این هدیه ی جمعی، به صورت نقدی اهدا شود)

و گزارش آن یا به صورت عمومی در این سایت، و یا به صورت خصوصی به افرادی که با خرید خود از مداد رنگی، در اهدای آن هدیه سهیم بوده‌اند اطلاع‌رسانی خواهد شد.

توضیح:

طرح مداد رنگی از طرح جان برین الهام گرفته شده است؛

و می‌کوشد تا به این طریق، در کنارِ فروش کاردستی‌های مداد رنگی، ارزش بیشتری در دنیای اطراف‌مان ایجاد کند و  از خود، به عنوان ابزاری در جهتِ یک حرکت کوچکِ مثبتِ جمعی استفاده کند.