کتابخانه

تائو ت چینگ

"یک هنرمند خوب به حس شهود خود اجازه می‌دهد تا او را به آن‌جا که می‌خواهد راهنمایی کند"   تائو تِ چینگ؛ راهنمای هنر زندگی و خرد ناب، یک متن کهن چینی و پر از رمز و راز با قدمتی بیش از ۲۰۰۰ سال است.  نگارش آن را به فرزانه‌ی

کتاب شیب

شیب، مسیر طولانی بین شروع کردن و تسلط یافتن است. برای شکست نخوردن باید بدانید چه وقت کارتان را ول کنید و چه وقت نباید جا بزنید. «شیب» به قول ست گادین، نویسنده‌ی آن: “کتابی است بسیار کوچک، در مورد موضوعی بسیار مهم“ شاید با خواندن این کتاب، بتوانیم بهتر

بار دیگر شهری که دوست میداشتم

من ایمان داشتم که تو به من باز خواهی گشت. ایمان، نیاز به آزمون را مطرود می داند.   “بار دیگر شهری که دوست می داشتم”، مثل “یک عاشقانه آرام”، یکی دیگر از کتاب‌های عاشقانه ی نادر ابراهیمی است. کتابی که میتوان لطافت و احساس را در هر جمله و