نشانک کتاب

0 بررسی
موجود
شناسه: Bookmarker-1

۳,۰۰۰ تومان

هر کتاب، مرا به سفري شگفت‌انگيز مي‌برد.

در اين سفر، نشانک را با خود همراه مي‌کنم تا بعد از هر توقف، به يادم آورد سفرم را دوباره از کجا آغاز کنم.

نشانک کتاب؛ همسفر دوست‌داشتنيِ ما، براي سفرهاي شگفت‌انگيزي است که با خواندن کتاب‌ها تجربه مي‌کنيم.